Category: политика

Category was added automatically. Read all entries about "политика".

a

CMXXII Pra hruzinskuju demakratyju // Про грузинскую демократию

Kažuć, što statystyka heta adzin ź vidaú many. na sam reč, u statystycy zaúždy praskoqvaje praúda. Treba tolki úmieć nazirać. Voś naprykład:

Говорят, что статистика это один из видов лжи. На самом деле, в статистике всегда проскочит крамежная правда. Надо только быть внимательным. Вот например:


via zmagarka

Vidavočna, što składalnik hetaj tablicy chacieú pakazać, što Hruzija lepiej za Rasieju. (A heta lohka pakazać, bo heta sapraúdy tak) A zaraz źviarnicie úvahu na grafu "Rejting po urovniu diemokratiji" (siomaja źnizu). I atrymlivajecca što Hruziaj j Rasieja amal na adnym miejscy. Nu, jakaja ú Rasieji suviarennaja "demakratyja" my úsie viedajem. Ale voś naprykład dla mianie było navinoj, što j u Hruziji toje ž samaje. :((

Очевидно, что составители этой таблицы хотели показать, что Грузия лучше за Россию. (Что не сложно сделать, учитывая, что это действительно так) А сейчас обратите внимание на графу "Рейтинг по уровню демократии" (седьмая снизу). И оказывается, что Грузия и Россия практически на одном месте. Ну, какая суверенная "демократия" в России мы все знаем. Но вот например для меня было новостью узнать, что и в Грузии то же самое. :((

Collapse )

a

"Gvałtoŭny supraciŭ" // "Насильственное сопротивление"

Adčuvaju vostruju patrebu vykazacca na kont papularnaha zapisa lesnoi_slon, spasyłku na jaki tak raspaŭsiudžvajuć - http://lesnoi-slon.livejournal.com/202174.html

Adrazu zaŭvažu, što ja na 100%, nie, navat na 200%, zhodny z usimi emacyjnymi adznakami. Mnie taksama vielmi chočacca pakidać kaktejl Mołatava ŭ aŭtazaki zy specnazaŭcami. Ja taksama chaču pierałamać jim robry. I ja navat chaču paviesić na płoščy Kalinoŭskaha spadara Łukašenku z usimi "sudździami", jakija siońnia vynosili prysudy sapraŭdnym paciarpiełym. Pry čym chaču paviesić razam ź siemjami: jichnimi žonami, mužjami, prodkami j naščadkami. Ja chaču zrabić heta svajimi ŭłasnymi rukami. Ale ja nikoli hetaha nie zrablu...

I ja nia budu da hetaha zaklikać. Naadvarot, ja zaklikaju nikoli hetaha nie rabić i bolš nikoli pra heta nia ŭzhadvać.

Bolš taho: ja zaklikaju zychodzić z taho, što budučynia nacyji pavinna pieravažać u našych metach mahčymaść pomsty, a tamu ja zaklikaju ŭsich mieć mocy daravaci ŭsim katam jichniaje katavańnie pry ŭmovach taho, što jaho bolš nie adbudziecca. Sapraŭdy: chto budzie rabić bolšy supraciŭ revalucyji, čałaviek, jaki viedaje, što jaho paviesiać razam ź siamjoju, ci čałaviek, jaki viedaje, što jaho navat z pracy mohuć nia zvolić? Kali łaska, adkažycie sami na hetaje pytańnie, ja nia budu padkazvać ;)

Ale nia heta asnoŭnaja pryčyna.

My zaraz žyviem u časy tak zvanaj postinfarmacyjnaj epochi. U časy "postinfarmacyjanału". Na praktycy heta aznačaje, što sens maje nia stolki padzieja, kolki aśvieta padzieji. I nia stolki jnfarmacyja, kolki jakaść padačy jnfarmacyji. Pamiatajcie, drenna padadziennaja jnfarmacyja kličacca spamam, jakim i źjaŭlajecca.

Miarkuju, usim zrazumieła, što ŭłady majuć bolš srodkaŭ davodzić pra padzieji, bolš srodkaŭ raspaŭsiudžvać infarmacyji. I adziny kozyr, jaki pakul u nas zastaŭsia - heta jakaść hetaj infarmacyji.

Užo šmat hod ułady nia mohuć pradstavić anivodnaha bolš-mieńš bačnaha fota- ci videa-materyjału z gvałtam suprać svajich pradstaŭnikoŭ.

Voś ujavicie sabie zvyčajnaha toŭstaha zažraŭšahasia amerykanca (jaki, miž jinšym, peryjadyčna abiraje ŭłady adzinaj niezaležnaj krajiny śvietu) - jak jon zreaguje, kali SNN pakaža biednych źbitych apazycyjaneraŭ i jak jon sreaguje, kali SNN pakaža jak apazycyjanery zabivajuć kaktejlami biednych specnazaŭcaŭ? Kali łaska, adkažycie sami na hetaje pytańnie, ja znoŭ nia budu padkazvać ;)

Nu dobra, ja pavialičvaju - chaj SNN usio roŭna ničoha dobraha pra Łukašenku nie pakaža, a zvyčajny amerykaniec ničoha nie vyrašaje. Ale ž isnuje nia tolki SNN, i nia tolki zvyčajnyja amerykancy. Isnujuć prosta ludzi, jakija schilny spačuvać mienavita pastradałym dy nieści "demakratyju" ŭ lubyja kancy śvietu. I voś ujavicie, što jany navat drenna viedajuć, dzie hetaja Biełaruś znachodzicca. I jany buduć pa roznamu reagavać, kali buduć viedać, što tut tolki ŭłady ŭsich gvałtujuć ad dušy i kali jany buduć viedać, što tut u milicyjantaŭ laciać kaktejli "Mołataŭ".

I pasprabujcie choć niešta ŭ druhim vypadku zajknucca pra "spravu Kima". Sapraŭdy, a što dziŭnaha ŭ tym, što niechta DAIšnika pabiŭ, kali tut "Mołatavy" lotajuć!?

Dy na druhi ž dzień paśla "Mołatavych" ułady atrymajuć mahčymaść z čystym sumleńniem pazachodzić u damy ŭsich sapraŭdnych apazycyjnych aktyvistaŭ (kolki takich? sto? dźvieście? piaćsot? dy piaćsiot - hetya maxymum!) i pabrać jich za toje, što paśla "jichnich" demanstracyjaŭ - AMAPaŭcy nieŭzabavie pa-špitalach lažać. I nijaki Zachad nia budzie raźbiracca, što kidalisia kaktejlami nie zusim tyja aktyvisty; jamu budzie dastatkova, što sapraŭdy bačna, što nie mityngujučyja tut paciarpiełyja.

Kaniešnie, kali, naprykład, urad ZŠA vielmi mocna pažadaje źmieny ŭ nas ułady - dyk usio budzie dobra navat pry gvałtu z našaha boku. DziaržDep ZŠA ŭmieje raspaŭsiudžvaci j padavaci jnfarmacyju značna lepš za Łukašenku. Ale jak pakazvaje praktyka, my jaho zaraz nia vielmi cikavim. Jakija-niebudź tybetcy jaho chvaluju znaaačna bolš. Navat nia hledziačy na toje, što tybetcy, u adroźnieńni ad nas ni za jakuju demakratyju nie zmahajucca, a tolki za źmienu adnaho paŭtatalitarnaha režymi na druhi paŭtatalitarny režym.

Karaciej, u sučasnym śviecie hełoŭny aspekt bojki - infarmacyjny. A balšynia ludziej na Zachadzie - žałaślivyja. I treba heta razumieć.

I ja zaklikaju karystacca nie emocyjami, a rozumam. Ja zaklikaju tolki da NIEgvałtoŭnaha supracivu i ja hatovy ciarpieć złomanyja robry j prabačać złamaŭšamu jich AMAPaŭcu. Bo ja nia maju maralnaha prava karystacca emocyjami j žadać pomsty, zamiest taho, kab karystacca rozumam i žadać vyzvaleńnia.

Dzień pačatku gvałtoŭnaha supracivu budzie dniom, kali my praihrajem infarmacyjnuju vajnu. Dniom, kali my zrobimsia zy zmaharoŭ za niezaležnaść zvyčajnymi terarystami - a značyć, "hałoŭnaj pahrozaj śvietu" zhodna amerykanskaj prapagandzie.

PS Miarkuju, z usiaho, što zaraz isnuje, lepš usich demanstruje razumieńnie usiaho hetaha ruch BUNT, spałučajučy patryjatyčnuju jdealogiju j radykalizm, ale ŭ tyj ža čas, razumiejučy ŭsiu adkaznaść za svaje dziejańni j admaŭlajučysia ad gvałtu. Ale niadranna b razumieć i ŭsim astatnim.

Zapis pragramny, pijar vitajecca.UPD Praciah:
1. http://coipish.livejournal.com/358610.html
2. http://coipish.livejournal.com/362547.html


Чувствую острую необходимость высказаться по поводу популярного поста lesnoi_slon, ссылку на который все так распространяют - http://lesnoi-slon.livejournal.com/202174.html

Сразу скажу, что я на 100%, нет, даже на 200%, согласен со всеми эмоциональными оценками. Мне тоже очень хочется покидать коктейль Молотоффа в автозаки со спецназовцами. Я тоже хочу переломать им рёбра. И я даже хочу повесить на площеди К.Калиновского г.Лукашенко вместе со всеми "судьями", которые сегодня выносят приговоры истинным потерпевшим. При чём хочу повесить вместе с семьями: их жёнами, мужьями, предками и потомками. Я хочу это сделать своими руками. Но я никогда этого не сделаю...

И я не буду к этому призывать. Наоборот, я призываю никогда этого не делать и больше никогда про это не напоминать.

Более того: я призываю исходить с того, что будущее нации должно быть в наших целях поважнее возможности отомстить, а поэтому я призываю всех иметь силы простить палачам их зверства при условии, что оно более не повторится. Реально: кто будет больше сопротивляться революции, человек, который знает, что его повесят вместе с семьёй, или человек, который знает, что его даже с работы могут не уволить? Пожалуйста, ответьте сами на этот вопрос, я не буду подсказывать ;)

Но это не главная причина.

Мы сейчас живём во времена т.н. постинформационной эпохи. Во времена "постинформационала". На практике это означает, что важен смысл не столько события, сколько освещения события. И не столько информация, сколько качество подачи информации. Помните, что плохо поданная информация называется спамом, каковым и является.

Думаю, всем понятно, что у властей есть больше средств распространять информацию. И единственный козырь, который пока у нас остался - это качество этой информации.

Уже много лет власти не могут представить ни единого более-менее нормального фото или видео-материала с насилием против своих представителей.

Вот представьте себе обычного толстого зажравшегося америкоса (который, между прочим, периодически избирает правителей единственной независимой страны мира) - как он среагирует, если Си-эн-эн покажет бедных избитых оппозиционеров, и как он среагирует, если Си-эн-эн покажет, как оппозиционеры закидывают коктейлями Молотоффа бедных спецназовцев? Пожалуйста, ответьте сами на этот вопрос, я не буду подсказывать ;)

Ну хорошо, я преувеличиваю - пусть Си-эн-эн всё равно ничего хорошего про Лукашенко не покажет, а обычный американец ничего не решает. Но есть же не только Си-эн-эн, и не только обычные американцы. Есть просто люди, склонные сочувствывать именно пострадавшим и нести "демократию" во все концы света. И вот представьте, что они даже плохо знают, где эта Беларусь находится. И они будут различно реагировать в зависимости от того, власти ли только всех тут бьют от души, или и в милиционенров летят "Молотоффы".

И попробуйте хоть что-то во втором варианте заикнуться про "дело Кима". Ну действительно, а что удивительного в том, что кто-то ГАИшника избил, если "Молатоффы" летают!?

Да на другой же день после "Молотоффых" власти получат возможность с чистой совестью позаходить в дома всех настоящих оппозиционных активистов (сколько таких? сто? двести? пятьсот? да пятьсот - это максимум!) и повязать их за то, что после "их" демонстраций - ОМОНовцы реально по больницах лежат. И никакой Запад не будет разбираться, что это не совсем те активисты; ему будет достаточно, что действительно видно, что не митингующие тут пострадали.

Конечно, если, например, правительство США очень сильно захочет смены власти в нашей стране - так всё будет хорошо даже при насилии с нашей стороны. ГосДеп США умеет распространять и подавать информацию гораздо лучше Лукашенки. Но как показывает практика, мы их сейчас не очень интересуем. Какие-нибудь тибетцы их волнуют гораааздо больше. Даже не смотря на то, что тибетцы, в отличие от нас, ни за какую демократию не борются (и в жизни не боролись), а только за смену одного полу-тоталитарного режима другим полу-тоталитарным режимом.

Короче, в современном мире главный аспект борьбы - информационный. А большинство людей на Западе - жалостливые. И надо это понимать.

И я призываю руководствоваться не эмоциами, а разумом. Я призываю только к НЕнасильственному сопротивлению и я готов терпеть сломанные рёбра и прощать их ОМОНовцам. Потому что у меня нет морального права руководствоваться эмоциами и желать мести, вместо того, чтобы руководствываться разумом и желать свободы нации.

День начала насильственного сопротивления будет днём, когда мы проиграем информационную войну. Днём, когда мы сделаемся из борцов за свободу обычными террористами - а значит, "главной угрозой миру", согласно американской пропоганде.

ЗЫ Думаю, из всего существующего, наилучший пример понимания всего этого демонстрирует движение БУНТ, совмещая патриотическую идеологию, радикализм, но в то же время понимая всю ответственность за свои действия и отказываясь от насилия. Но неплохо бы понимать и всем остальным.

Пост программный, пиар приветствуется.УПД Продолжение:

1. http://coipish.livejournal.com/358610.html
2. http://coipish.livejournal.com/362547.html
a

(no subject)

Tut niekatoryja miarkujuć, byccam by ŭ nas, u Biełarusi, bananavaja respublika. Nu kaniešnie jany pamylajucca - niama ŭ nas nijakaj bananavaj respublicy, u nas... bananavaja manarchija. Ź Viktaram Łukašenka ŭ jakaści naślednika.

Тут некоторые думают, что будто бы у нас, в Беларуси, бананавая республику. Ну конечно же они ошибаются - нету у нас никакой банановой республики, у нас... бананавая наследственная монархия. С Виктором Лукашенко в качетсве наследника.

a

(no subject)

Pračytaŭ pragramu NORNA (nia ŭsiu, a tolki nie ahulnadastupnuju častku:)) 
Davoli cikava.
Ścisły pierakaz pieršaj hłavy: u 2025±5 hodzie pačniecca glabalny kryzis, u vyniku jakoha nasielnictva planety źmieńsycca ŭ 3-7 razoŭ, budzie glabalnaja źmiena palityčnaha raskładu j, vierahodna, budzie pierahledžana sama struktura dziaržavy, jak hierarchičanaha biurakratyčnaha aparatu etc. Hetaha kryzysu ŭ pryncypie možna paźbiehnuć, ale dziela hetaha nieabchodna pryniać miery, jakija buduć nia vyhadny bolšaści finansava-palityčnych viarchoŭ planety. Hety kryzys byŭ pradkazany jašče ŭ kancy 1970-ch Foresteram i Medoŭzam (Forrester & Meadows) - z tych časoŭ jichnija vykładki šmat razoŭ sparabavali apravierhnuć, ale zadavalniajučaha apraviaržeńnia tak i nie było zroblena; bolš taho - pakul jichnija pradkazańni ździajśniajucca. Darečy, u biełarusaŭ paraŭnalna niadrenny šaniec paraŭnalna lohka pieražyć hety kryzys (ale z Łukašenkam treba niešta zrabić).
Uvohule pieršaja hłava davoli cikavaja, było b vielmi cikava pačyć vašuju dumku (asabliva ad nie-rasiejcaŭ). Ale tolki na kont pieršaj hłavy, bo ŭ pradmovie ničoha cikavaha, akramia samareklamy ja nie znajšoŭ, a druhaja hłava datyčycca tolki ŭnutrersiejskich prablem.

Прочитал программу НОРНА (не всю, а только общедоступную часть :)) 
Весьма интересно.
Краткий пересказ первой главы: в 2025±5 году начнётся глобальный кризис, в результате которого население планеты уменьшится в 3-7 раз, будет глобальное изменение политического расклада и, вероятно, будет пересмотрена сама структура государства, как иерархического бюрократического аппарата ит.д. Этот кризис, в принципе, можно предотвратить но для этого необходимо принять меры, которые будут невыгодны большей части финансово-политических верхов планеты. Этот кризис был предсказан ещё в конце 1970-х Форрестером и Медоузом - с тех пор их выкладки много раз пытались опровергнуть, но удовлетворительного опровержения так и не было сделано; более того - покуда их предсказания сбываются. Кстати, у беларусов сравнительно неплохой шанс сравнительно легко пережить этот кризис (только с Лукашенко надо что-то делать:)).
Вообще, первая глава довольно интересная, было бы очень интересно услышать ваши мысли (особенно от не-россиян). Но только на счёт первой главы, так как в предисловии ничего интересного, кроме саморекламы, я не нашёл, а вторая глава косается только внутрероссийских проблем.

a

(no subject)

U suviazi z tym, što aŭtar Zianon-chopa svoj post z hetym vieršam vydaliŭ (razam z časopisam), kab tekst Zianon-chopa nie prapaŭ dziela patomkaŭ :), pamiaściŭ hetaje słavasłoŭje Zianonu Paźniaku ŭ svoj časopis. 
Kaliści Zianon byŭ druhi palityk Biełarusi, ale jak tolki ŭ joj pa palityčnym matyvam možna stała atrymać bolš 15 sutak, źjachaŭ u ZŠA, a potym u Polšču, dzie j "zmahajecca" z Łukašenka apošnija hod 10... Karaciej kažucy Zianon-chop, jimha, zanadta nieapraŭdany kampliment Paźniaku.

В связи с тем, что автор Зянон-хопа свой пост с этим стихотворением удалил (вместе с журналом), чтобы текст Зянон-хопя не пропал для потомков :), поместил это славословие Зянону Пазьняку в свой журнал.
Когда-то Зянон был второй по значимости политик Беларуси, но как только в ней по политическим мотивам можно стало получить больше 15 суток, уехал сразу в США, а потом в Польшу, где и "борется" с режимом последние лет 10... Короче говоря, Зянон-хоп, имхо, чрезмерно неоправданный комплимент Позьняку.
a

(no subject)

 via shavu

Darečy, mnie 21 sakavika pryśniłasia, byccam by na našaj płoščy Kalinoŭskaha (byłaja - Kastryčnickaja) stajić kopija maskoŭskaha maŭzaleja, tolki zamiest Lenina lažyć Łukašenka... žach!
Кстати, мне 21 марта приснилось, будто бы на нашей площади Калиновского (бывшая - Октябрьская) стоит точная копия московского мавзолея, только вместо Ленина лежит Лукашенко... ужас!