Category: наука

Category was added automatically. Read all entries about "наука".

a

Čamu Bieł-Čyrvona-Bieły, dumki ŭsłych // Почему Бело-Красно-Белый, мысли вслух

Fakt pieršy: kaliści čytaŭ (u massell, kali nie pamylajusia), što ci to rasiejcy, ci to ŭschodnija słavianie gienetyčna lubiać čyrvony koler bolš jinšych - jany vajavali pad čyrvonymi ściahami, jinija žaŭniery mieli čyrvonuju formu, śviatočnyja adzieńni taksama byli zvyčajna čyrvonymi, u kazkach byli "красны девицы", dy j uvohule "красный"="красивый".
Fakt druhi: biełarusy ŭ značnaj stupieni bałty pa pachodžańniu - chutčej usiaho, nia mieńš, čym na pałovu.
Fakt treci: u letuviskaj movie "balts"="bieły". Darečy, dy j biełarusy majuć hety koler u svajoj nazvie.
Dumka piešaja: mahčyma, bałty gienetyčna bolš lubiać bieły koler, raz kličyć siabie ŭ jahony honar?
Fakt čaćviorty: minavita mnie ź dziacinstva padabajecca, zdajecca pryhožym, spałučeńnie čyrvonaha j biełaha - ci to bieła-čyrvony ściah, ci štości jinšaje.
Dumka druhaja: mahčyma, ja nie adzin taki - i spałučeńnie biełaha j čyrvonaha koleraŭ zakładziena ŭ nas na gienetyčnym uzroŭni? U hetym vypadku, biezumoŭna, nieabchodna viartańnie bieła-čyrvona-biełaha ściaha nia tolki pa jdyjalagičnych matyvach...

Факт первый: когда-то читал (у massell, если не ошибаюсь), что то ли русские, то ли восточные славяне генетически любят красный цвет больше остальных - они воевали под красным знаменем, их воины были в красной форме, праздничные одежды были также обычно красными, в сказках были "красны-девицы", да и вообще "красный"="красивый".
Факт второй: беларусы в значительной степени балты по происхождению - скорее всего, не менее, чем на половину.
Факт третий: в литовском языке "balts"=белый. Кстати, и у беларусов тот же цвет в названии.
Мысль первая: может, балты генетически больше любят белый цвет, раз зовут себя в его честь?
Факт четвёртый: мне с детства нравится, кажется красивым, соединение белого и красного цветов - будь то бело-красно-белый флаг, будь то что-то иное.
Мысль вторая: может, я не один такой - и соединение белого и красного цветов заложено в нас на генетическом уровне? В этом случае, безусловно, возвращение бело-красно-белого флага необходимо не только по идеологическим соображениям...