Category: кино

Category was added automatically. Read all entries about "кино".

a

CMV AVATAR // АВАТАР

Dumaju, adnym z apošnich pahladzieú narešcie film Avatar.
Vielmi chaciełasia b napisać niekalki słoú pra film, ale heta úžo paśpieli zrabić da mianie j lepiej mianie:

Думаю, одним из последних посмотрел наконец фильм Аватар.
Очень хотелось бы написать несколько слов про фильм, но это уже успели сделать до меня и лучше меня:


via mishajpA kali karotka: kampjutarnaja grafika - super, režyser - super; scenar, siužet dy jdeja - adstoj!
А если коротко: компьютерная графика - супер, режиссёр - супер; cценарий, сюжет и идея - КГ/АМ.

Collapse )

a

Tolki što pačuŭ, što šče j Rastrapovič pamior // Только что услышал, что ещё и Растропович умер

U jich što, epidemija jakaja tam? Ci mo dahetul ludzi tak sama mierli, a ja prosta ŭvahy nie zvažaŭ?
Spačatku Jelcyn, potym Rastrapovič, Kirył Łaŭroŭ (heta taki radovy aktor, znakamity tym, što šmat razoŭ zdymaŭsia ŭ filmach u role Lenina), chutka šče Aleksi II...

У них что, эпидемия какая там? Или, может, раньше люди также мёрли, а я просто внимания не обращал?
Сначала Ельцин, потом Растрапович, Кирилл Лавров (это такой советский актёр, знаменитый тем, что много раз Ленина в фильмах играл), скоро ещё и Алексий II...
a

(no subject)

U hetym paście abiaciaju adkazać na luboje pytańnie.
Naprykład, mahu skazać, čamu ja vas zafrendavaŭ, jakaja pieśnia ci film nahadvaje mnie pra vas, raspavieści vypadkovy fakt ci pieršy ŭspamin pra vas, skazać, jakuju žyviołu ci frukt vy mnie nahadvajecie etc. - Ščyra kažučy, pieršapačatkova planavałasia tolki hetym i abmiažoŭvacca, dy vy j zaraz možacie napiać, kab ja abmiažavaŭsia tolki hetym :)

В этом посте я обещаю ответить на любой вопрос.
Например, могу сказать, почему я вас зафрендил, какая песня или фильм мне напоминает о вас, рассказать случайный факт или первое воспоминание о вас, сказать, какое животное или фрукт вы мне напоминаете ит.д. - Честно говоря, первоночально планировалось только этим и ограничиться, но в и сейчас можете написать, чтобы я ограничился только этим. :)

a

(no subject)

Седой ангел вздыхает и объясняет, что вы - Ангел Сомнения
image При жизни вы только и делали, что сомневались в чём-то. Ваша жизнь была сплошным метанием. То же самое ждёт вас и теперь, но сейчас вы насылаете муки сомнения на людей. Это не так уж плохо, часто бывало, что сомнения спасали жизнь. Но сомнения ещё и лишают покоя. Теперь у вас новый повод для метаний – несёте ли вы добро или зло?
Пройти тест
Автор определённо что-то уловил. :)
Вот только насылать на других сомнения по моему жизненному опыту - дело очень неблагодарное.
Aŭtar sapraŭdna niešta ŭłaviŭ :)
Voś tolki nasułaci sumleńni na druhich zhodna majmu žyćciovamu vopytu – sprava vielmi nieŭdziačnaja.
Collapse )
Collapse )