Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

a

DCXCIII

Siońnia dzień narodzinaŭ, napeŭna, adnaho z najlepšych ludziej XX stahodździa - barona Karła Gustava Emila Mannerhejma (Carl Gustaf Emil Mannerheim), uratavaŭšaha svabodnuju cyvilizavanuju krajinu ad kamunistyčnaha rabstva. A całkam mahčyma: i nia tolki jaje, ale j susiednija Švecyju, Narvegiju...

Сегодня день рождения, наверное, одного из лучших людей XX века - барона Карла Густава Эмиля Маннергейма, спасшего свободную цивилизованную страну от коммунистического рабства. И вполне возможно: не только её, но и соседние Швецию, Норвегию...ПАМЯТИ МАРШАЛА

Мир черно-бел, как манихей –
Непримиримый и жестокий.
Где белизна – там Маннергейм.
А чернота – та на востоке.

Она то стелется, как гнусь,
То воздымается стеною…
Варяг по крови, то есть русь,
Ты – власть имеющий над тьмою!

Ты снова, маршал, ночь и день
На страже Северной Свободы.
И бьется бешеная темь
В твои заснеженные доты.

Опять кромешники ползут,
Безлико прут и слепо лезут…
И вновь седые льды грызут
И мнут их мясо и железо!

Взбухает темень, чтоб потом
Отхлынуть в затхлые окопы.
Подернут инеем бетон.
Надежна Линия Европы!

Как светел день! Как ровен снег,
Останки орочьи таящий.
Великий белый человек,
Русь от России отстоявший!
© shiropaev

PS Zaŭvaha: razumieńnie termina "Ruś" u nas z aŭtaram - roznyja.
ЗЫ Замечание: понимание термина "Русь" у нас с автором различны.

Collapse )

a

(no subject)

Tut niekatoryja miarkujuć, byccam by ŭ nas, u Biełarusi, bananavaja respublika. Nu kaniešnie jany pamylajucca - niama ŭ nas nijakaj bananavaj respublicy, u nas... bananavaja manarchija. Ź Viktaram Łukašenka ŭ jakaści naślednika.

Тут некоторые думают, что будто бы у нас, в Беларуси, бананавая республику. Ну конечно же они ошибаются - нету у нас никакой банановой республики, у нас... бананавая наследственная монархия. С Виктором Лукашенко в качетсве наследника.

a

(no subject)

 via shavu

Darečy, mnie 21 sakavika pryśniłasia, byccam by na našaj płoščy Kalinoŭskaha (byłaja - Kastryčnickaja) stajić kopija maskoŭskaha maŭzaleja, tolki zamiest Lenina lažyć Łukašenka... žach!
Кстати, мне 21 марта приснилось, будто бы на нашей площади Калиновского (бывшая - Октябрьская) стоит точная копия московского мавзолея, только вместо Ленина лежит Лукашенко... ужас!

a

(no subject)

Ščyra kažučy, mnie ŭsio roŭna, byŭ gienacyd armian na Tureččynie, ci nie. Ale ja prapanuju:
1. Pryznać taktyku vyžžanaj ziamli Pietra I, Imperatara Rasiejskaha j Karła XII von Wittelsbacha, Karala Švedzkaha ŭ vajnie 1700-1721 hadoŭ na terytoryi sučasnaj Biełarusi - gienacydam.
2. Pryznać pavodziny Alaksieja Michajłaviča, Kniazia Maskoŭskaha j palavoha hietmana Załatarenki da miascovaha mirnaha nasielnictva ŭ vajnie 1654-1677 hadoŭ na terytoryi sučasnaj Biełarusi - gienacydam.
3. Sadzić u turmu hadoŭ na dziesiać za admaŭleńnie hetych gienacydaŭ.
4. Patrabavać ad Rasiei, Ukrajiny j Švecyi kampensacyi, čym adradzić nacyjanalnuju ekanomiku na stahodździe ŭpierad i pavysić skarb naščadkaŭ represavanych, h.z. nas.
PS Raz habrei z armianami zmahli, značycca j my zmožam! :)

Честно говоря, мне всё равно, был геноцид армян в Турции, или нет. Но я предлагаю:
1. Признать тактику вызженной земли Петра I, Императора Российского и Карла XII фон Виттельсбаха, Кароля Шведского в войне 1700-1721 годов на территории современной Беларуси - геноцидом.
2. Признать поведение Алексея Михайловича, Князя Московского и полевого гетмана Золоторенко по отношению к местному мирному населению в войне 1654-1677 годов на территории современной Беларуси - геноцидом.
3. Садить в тюрьму лет на 10 за отрицание геноцидов.
4. Потребовать от России, Украины и Швеции компенсации, чем возродить национальную экономику на век вперёд и увеличить богатство потомков репрессированных, т.е. нас.
ПС Раз евреи с армянами смогли, значит сможем и мы! :)