Category: авто

Category was added automatically. Read all entries about "авто".

a

(no subject)

Kažuć, što Patryjarch Maskoŭski j Usiej Rusi Aleksi II pamiraje. U suviazi z hetym pytańnie:
Говорят, что Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II умирает. В связи с этим вопрос:

Jak vy ličycie, ci prymie Patryjarch Aleksi II Isłam pierad śmierciu? // Как вы считаете, примет ли Патриарх Алексий II Ислам перед смертью?

1. Abaviazkova. // Обязательно.
17(21.2%)
2. Užo pryniaŭ. // Уже принял.
29(36.2%)
3. Chutčej tak. // Скорее да.
7(8.8%)
4. Chutčej nie. // Скорее нет.
2(2.5%)
5. Nie. // Нет.
4(5.0%)
6. Nia viedaju. // Не знаю.
3(3.8%)
7. Patryjarch nie pamiraje - jon jašče ŭsich nas pieražyvie. // Патриарх не умирает - он ещё всех нас переживёт.
1(1.2%)
8. Nu, pakul nia prymie Jsłam - dakładna nie pamre... // Ну, пока не примет Ислам - точно не умрёт...
12(15.0%)
9. I jak tabie nia soramna nad chvorym Patryjarcham hłumicca!? // И как тебе не стыдно над больным Патриархом глумиться!?
5(6.2%)


I jašče adno krychu bolš surjoznaje pytańnie:
И ещё одно несколько более серьёзный вопрос:

Jak vy ličycie, ci źviazany jak-ta śmierci Patryjarcha j Jelcyna? // Как вы считаете, связаны ли как-то смерти Патриарха и Ельцина?

1. Źviazany! // Связаны!
36(61.0%)
2. Mahčyma. // Возможно.
12(20.3%)
3. Nie, heta supadzieńnie. // Нет, это совпадение.
5(8.5%)
4. Nia viedaju. // Не знаю.
0(0.0%)
5. Tabie ž užo kazali - Patryjarch nie pamre! // Тебе же уже сказали - Патриарх не умрёт!
6(10.2%)


Paśla adkazu, pakińcie, kali łaska, kamentar ab tym, jak vy adkazali. Možacie adkazać u jim bolš razhornuta.
После ответа, оставьте, пожалуйста, коммент о том, как вы проголосовали. Можете ответить в нём более развёрнуто.