?

Log in

No account? Create an account

[icon] УВАГА! Паважанае спадарства! З 22 па 29 травеня адбываюцца выбары ў… - CRITIK DER WIRKLICHEN VERNUNFT — LiveJournal
View:Апошнія запісы.
View:Архіў.
View:Сябры.
View:Профіль карыстальніка.

Tags:
Security:
Time:01:01 am
УВАГА!

Паважанае спадарства!
З 22 па 29 травеня адбываюцца выбары ў Назіральную Раду ЖЖ. І на сёньняшні момант я - адзіны застаўшыся беларускі кандыдат. Прагаласаваць за мяне можна тут - lj_election_ru.

ЖЖ - унікальны сродак зносін ды публікацыі йнфармацыі.
Ягоная асноўная каштоўнасьць - гэта свабода слова.
І я абяцаю зрабіць усё, каб захаваць гэтую каштоўнасьць.

У якасьці сябра Назіральнай Рады буду ймкнуцца:
- вярнуць базавыя акаўнты.
- зьмяніць банэрную рэкляму на сайце на тэкставую рэкляму.
- мінімізаваць колькасьць суспэндаў. У йдэале - даваць суспэнд толькі за спам ды невылячальную беларусафобію. А не ў ідэале - хаця б публічнае абмяркоўваньне ўсіх канкрэтных суспэндаў за іншыя рэчы.
- каб не забівалася ўся йнфармацыя, пакінутая засуспэнжаным юзэрам. Узгадайце калі ласка хаця б апошні суспэнд samir74, як разам з магчыма й справядлівым суспэндам была зьнішчана яшчэ й шматлікая праца шматлікіх людзей: асьветніцкія суполкі з карыснай інфармацыяй у іх.
- увесьці рассылку навінаў ня толькі на расейскай, але й на шэрагу іншых кірылічных моў.
- увесьці магчымасьць больш зручнай працы з тэґамі (выдаленьня, абядноўваньня, пераймяноўваньня, іг.д.)
Але галоўнае:
- Я абяцаю максымальна поўна йнфармаваць усіх вас пра ўсе дзеяньні Назіральнай Рады. Вось што-што, а зрабіць адкрытай іхнюю дзейнасьць у мяне дакладна будзе магчымасьць :)))

Чаму менавіта я павінны быць абраным? На сам рэч, я ведаю шмат людзей, якія б лепш за мяне працавалі прадстаўніком карыстальнікаў. Але сярод застаўшыхся я ўсё ж лепшы:
- у адрозьненьні ад бальшыні маех супернікаў я сур'ёзна стаўлюся да будучай працы. Так, хутчэй за ўсё, гэта чыста фармальная пасада, але ж гэта яшчэ не нагода ня ймкнуцца нешта рабіць.
- людзі якія мяне ведаюць ня дадуць падмануць - я звык працаваць не "для галачкі"
- ужо шмат год я ніколі не парушаў свайго слова й калі я нешта абяцаю, дык гэта сапраўды будзе так.
- я разумею, што ўсе людзі - розныя. І аднаму можа быць трэба адно, а другому іншае. Таму я абяцаю сачыць за ўсімі асноўнымі думкамі, датычнымі плюсаў і мінусаў сайту, каб прадстаўляць менавіта ўсіх карыстальнікаў.
- я магу прадстаўляць ня толькі расейскую, але й іншыя кірылкавыя сэґмэнты. Узгадайце, што яшчэ пад час заявы кандыдатур я быў адзіным, хто напісаў сваю праграму ня толькі на расейскай мове.

Мой дзёньнік фактычна ў першаю чаргу пра палітыку. І хаця я й абяцаю ймкнуцца ставіцца да ўсіх аднолькава, я ўзгадаю тут мае палітычныя погляды:
- я беларускі нацыяналіст і мне моцна падабаецца мая нацыя, ёйныя гісторыя й культура.
- мне моцна не падабаюцца дыктатуры ані Беларусі, ані Расеі.
- мне моцна не падабаецца маскальскі ймпэрыялізм.
- а яшчэ мне вельмі падабаецца свабода слова.

І апошняе:
Я ня буду губляць шмат часу для ўдзелу ў прадвыбарчай кампаніі.
Зараз мне хапае працы ў рухах БУНТ ды "Наша Беларусь" - працы, якая прыносіць канкрэтную карысьць людзям. Таксама шмат часу абяцае займаць мая прысутнасьць на другім туры "працэсу-14". Калі мяне абіруць - я буду працаваць у Назіральнай Радзе, але пакуль мая праца ў ёй - толькі гіпатэтычная будучыня, я ня буду адрывацца для прадвыбарнай кампаніі ад рэальных спраў.

Мой тэлефон: +375269146338
Скайп: antton15
Мыла: kojpisz@ґмайл.com


УВАГА!

Шановне панство!
Із 22 по 29 травня відбуваються вибори до Спостережної Ради ЖЖ. І на сьогоднішній момент я - єдиний беларуський кандидат, який лишився.
Проголосувати за мене можна тут - lj_election_ru.

ЖЖ - унікальний засіб спілкування й публікації інформації. Його основна цінність - це свобода слова. І я обіцяю зробити все, аби зберегти це надбання.

Як член Спостережної Ради намагатимуся:
- повернути базові акавнти.
- змінити банерну рекляму на сайті на текстову рекляму.
- мінімізувати кількість суспендів. В ідеалі - давати суспенд лишень за спам та невиліковну беларусофобію. А не в ідеалі - хоча б публічне обговорення всіх конкретних суспендів за інші речі.
- щоби не нищилась уся інформація, яку залишили засуспендені користувачі. Згадаймо, будь ласка, хоча б останній суспенд samir74, коли разом із можливо й справедливим суспендом було знищено ще й усіляку роботу багатьох людей: освітні спілки з корисною інформацією в них.
- увести розсилання новин не тільки російською, а й на низці инших кириличних мов.
- увести можливість зручнішої роботи з теґами (видалення, об’єднання, перейменування тощо)
Але головне:
- Я обіцію максимально повно інформувати всіх вас про всі дії Спостережної Ради. Ось що-що, а зробити відкритою їхню діяльність у мене точно буде можливість :)))

Чому саме я маю бути обраним? Насправді, я знаю чимало людей, які би краще за мене працювали представником користувачів. Але серед тих, хто лишився, я все-такий найліпший:
- на відміну від більшости моїх суперників я серйозно ставлюся до майбутньої робити. Так, скоріше за все, це цілком формальна посада, одначе це ще не нагода не намагатися щось робити.
- люди, які мене знають, не дадуть обдурити - я звик працювати не „для галочки”
- протягом уже багатьох років я ніколи не порушував свого слова, і коли я щось обіцяю, так це й справді буде так
- я розумію, що всі люди - різні. І одному можу бути треба одне, іншому - інше. Тому я обіцяю брати до уваги всі основні думки, що стосуються плюсів і мінусів сайта, аби представляти саме всіх користувачів.
- я можу представляти не тільки російський, але й інші кириличні сеґменти. Згадаймо, що ще під час подачі кандидатур
я був єдиним, хто написав свою програму не лише російською.

Мій щоденник фактично в першу чергу про політику. І хоча я й обіцяю ставитися до всіх однаково, я згадаю тут мої політичні погляди:
- я беларуський націоналіст і мені дуже подобається моя нація, її минувшина й культура
- мені дуже не подобаються диктатури ні Беларуси, ні Росії.
- мені дуже не подобається москальський імперіялізм.
- а ще мені вельми подобається свобода слова.

І останнє:
Я не витрачатиму купу часу на участь у передвиборцій компанії.
Нині мені вистачає праці в рухах БУНТ і „Наша Беларусь” - праці, яка приносить конкретну користь людям. Так само чимало часу обіцяє забирати моя участь у другому турі „процесу-14”. Коли мене оберуть - я працюватиму в Спостережній Раді, але поки моя робота в ній - тільки гіпотетичне майбутнє, я не відриватимуся для передвиборчої кампанії від реальних справ.

Мій телефон: +375269146338
Скайп: antton15
Мило: kojpisz@ґмайл.com


ВНИМАНИЕ!

Господине и госпожице! Със 22 по 29 май ще минава избори във Наблюдателен Съвет ЖЖ. И на днешен момент аз съм единственен беларуски кандидат. Да гласувам за мен може тук - lj_election_ru.

ЖЖ е уникално средство за общуване и публикации на информация.
Основна го ценност е свободата на словото.
И аз обещавам да направя всичко, да за запазя тази ценност.

Във качество за член за Наблюдателен Съвет ще се стремя:
-да върна базови окаунти.
-да изменя банерна реклама на сайта на текстова реклама.
- да минимизира брой за суспенди. В идеал – да давам суспенд само за спам и неизлечимата беларусофобия. А не във идеал – дано публично обсъждане на конкретни суспенди за всички други предмети.
- за да не се убивам всичка информация за засуспенженен ползовател. Вспомнете, моля, дано последния суспенд samir74, как заедно със (може би, и справедлив) суспенд бяха унищожена още и многочисленна работа за много хора: просветителни комюнити със полезна в ни информация.
- да въведа рассылка за новини не само на руски, но и на редица други кирилични езици
- да въведа възможност за повече удобна работа със теги ( отстраняване, обединяване и т.н.)
-Но главното:
Обещавам максимално пълно информира всичко от вас про действията на Наблюдателен Съвет. Это това да направя тяхната дейност открита аз мога :)))

Защо иманно аз ще бъде изберен? В действителност знам много хора, коите по-добре от мен мога да работи като представител на ползователи. Но сред останали аз най-добър:
- за разлика от мнозинство от моите противници, аз сериозно се отнасям към бъдеща работа. Да, по-бързо това е чисто формален пост, но това още не повод да не се опитам да нищо правя
- хора, коите знаят мен не дадат да излъжа – аз свикна да работи добросъвестно.
Вече много години аз никога не моето слово и ако нещо обещавах, това действително ще бъде така.
разбирам, че всички хора са разни. И единият може би трябва едно, а другият – другото. Затова аз обещавам да следя за всички основните идеи, коите засягат плюси и минуси за сайт, за да представям именно всички ползователи.
-аз мога представям не само рускоезичния, но и другите кирилични сегменти.
Вспомнете, че още на време за заявлението на кандидатури аз бяз единственен, който написах своята программа не само на руския език.

Моят дневник фактически преди всичко за политика. И макар че аз и обещавам да се отнасям към всички еднакъво, аз забележа тук моите политически възгледи:
-аз съм беларуският националист и много обичам моята нация, нейната история и култура.
-не обичам много диктатури нито в Беларус, нито в Русия.
-не обичам много «маскалски» империализм.
още много обичпам свободата на слово.

И последното:
Аз не ще харча много време на участието в предизборната компания. Сега мен стига работа в движения БУНТ и «Нашата Беларус» - работа, коята донася конкретна полза на хора. Също много време обещава да заеми моето присътствие на втория тур за «процес-14». Ако мен ще изберат – аз ще работи в Наблюдателен Съвет, но засега моята работа в него – само хипотетично бъдеще и аз не ще съ откъсвам для предизборна компания от реални работа.

Моят телефон: +375269146338
Скайп: antton15
Меил: kojpisz@гмайл.com


МНИМАННЕ!

Мужыки и бабы-те! С 22 по 29 травня пройдут излюбы в Запримечально Вече ЖБ. Дык таперича водин я токо куличнулся беларусской кандидат. Голоснуть жа за мя мочно туточки: lj_election_ru.

ЖБ - уникальна серьодка вобчення и обнародовання вессьов.
Евонна головна ценнось - ето вольгота слова.
Дык я сулю всьо содеять, каб оборонить ету ценнось.

Кода сяду в Запримечальном Совете, тода пограблюся:
- воротить базовы аккавунты.
- сментовать баннерну рекламу на сторонке на текстову рекламу.
- применьшыть число суспендов. Самодобро дык давать суспенды токо за спам и нелечиму беларусофобию. А не сладитса - хоча бы принародно мужевать ачыкны суспенды за все прочи вешшы.
- кабы не приканывалася вся весся, кака содеяна засуспенженным корыстальником. Припамятайте, будьте добреньки, хоча б подконечной суспенд samir74, кода купно с неправедным суспендом была изжыта ешшо и многотрудна робота дородново числа людьов: прогалиновы артели с пользительными вессями в их.
- ввесь розпосылку новосьов не токо на россейской, ан и на дружных кирилических говорах.
- ввесь возмочнось боле сручной роботы с тегами (прикананне, соспарка, переменованне и в.т.).
Ан головно чо:
- Я сулю самополно обвешшать вас про все дейсвы Запримечальново Совета. Вот чо сдюжим, дык точно ето само:)))

Почо предельонно я должон быть излюбленной? Тодель я знаю дородно людьов, каки лучче мя роботали ба представниками корыстальников. Ан посерьодь тех, кто покуличнувшысь, я дык самолуччой:
- непоровньонно с большечассю моих супротивников, я сурьйозно петаюся в поперьодню роботу. Дык, однако, ето и колыбна посада, ан ето ешшо не докон кабы ничо не деять.
- люди, каки мя знают, не дадут сбрехать - я сповадилса роботать не гля галочки.
- ужо дородно годов я никода не понарушыл свойово слова и еси чо сулю, дык ето станетса.
- я врубаюся, чо все люди - розны. И водному нужонно водно, а дружному - дружно. Пото я сулю заведать всеми коренелыми думками, каки докоснулися до плюсов и минусов сторонки-той, кабы представить вестимо чо всех корыстальников.
- я могу представлять не токо россейскоговорной, ан и дружны кирилличны обрубки. Помяните, чо ешшо кода являлися кандидатуры-те, я был водинной, хто написавшы свой перекат не токо на россейским говоре.

Мой бытейник быльно пишется головно дело про политику. И хоча я сулю петатьса во всех ровно, хочу оголосить тут мои правильны зырки:
- я беларусской народник и мне шыбко глянетса моя нацыя, ейны деянни и жызнеуряд.
- мне шыбко не глянутса дихтатуры ни в Беларуси, ни в Россее.
- мне шыбко не глянетса "москальска" импершына.
- и ешшо мне глянетса вольгота слова.

И подконечно:
Я не страчу дородно времи на дольничанне в излюбной кампание.
Шшас мне хватат роботы в двигах БУНТ да "Наша Беларусь" - роботы, кака несьот ачыкну корысь людям. Ешшо дородно времи займьот мойо сбытте на вторым туре "процесса-14". Еси мя излюбют, дык буду роботать в Запримечальным Совете, ан покамес моя робота в йом - токо гипотетичны перьодки и я не стану мухрыжить взабольны делы гля излюбной кампание.

Мой дальнослух: +375269146338
Скайп: antton15
Мыло: kojpisz@гмайл.com

ВНИМАНИЕ!

Дамы и господа!
С 22 по 29 мая пройдут выборы в Наблюдательный Совет ЖЖ. И на сегодняшний момент я - единственный беларуский кандидат. Проголосовать за меня можно тут - lj_election_ru.

ЖЖ - уникальное средство общения и публикации информации.
Его основная ценность - это свобода слова.
И я обещаю сделать всё, чтобы сохранить эту ценность.

В качестве члена Наблюдательного Совета буду стремится:
- вернуть базовые аккаунты.
- сменить баннерную рекламу на сайте на текстовую рекламу.
- минимизировать число суспендов. В идеале - давать суспенд только за спам и неизлечимую беларусофобию. А не в идеале - хотя бы публичное обсуждение конкретных суспендов за все прочие вещи.
- чтобы не убивалася вся информация, оставленная засуспенженным юзером. Вспомните, пожалуйста, хотя бы последний суспенд samir74, как вместе с (возможно и справедливым) суспендом была уничтожена ещё и многочисленная работа многих людей: просветительские коммьюнити с полезной информацией в них.
- ввести рассылку новостей не только на русской, но и на ряде других кириллических языков.
- ввсети возможность более удобной работы с тегами (удаление, объединение, переименование, ит.д.)
Но главное:
- Я абещаю максимально полна информировать всех вас про все действия Наблюдательного Совета. Вот что-что, а сделать открытой всю их деятельность у меня уж точно получится :)))

Почему именно я должен быть избран? На самом деле я знаю много людей, которые лучше меня работали бы представителями пользователей. Но среди оставших я всё же лучший:
- в отличие от большинства моих противником, я серьёзно отношусь к будущей роботе. Да, скорее всего это чисто формальный пост, но это ещё не повод не пытаться ничего делать.
- люди, которые знают меня не дадут соврать - я привык работать не для галочки
- уже много лет я никогда не нарушал своего слова и если я что-то обещаю, то это действительно будет так.
- я понимаю, что все люди - разные. И одному может быть необходимо одно, а другому - другое. Поэтому я обещаю следить за всеми основными идеями, касающимися плюсов и минусов сайта, чтобы представлять именно всех пользователей.
- я могу предстаалять не только русскоязычный, но и другие кирилличные сегменты. Вспомните, что ещё во время заявления кандидатур я был единственным, кто написал свою программу не только на русском языке.

Мой дневник фактически в первую очередь про политику. И хотя я и общаю относится ко всем одинаково, я отмечу тут мои политические взгляды:
- я беларуский националист и мне сильно нравятся моя нация, её история и культура.
- мне сильно не нравятся диктатуры ни в Беларуси, ни в России.
- мне сильно не нравится "маскальский" империализм.
- а ещё мне очень нравится свобода слова.

И последнее:
Я не буду тратить много времени на участие в предвыборной компании.
Сейчас мне хватает работы в движениях БУНТ и "Наша Беларусь" - работы, которая приносит конкретную пользу людям. Также много времени обещает занять моё присутствие на втором туре "процесса-14". Если меня изберут - я буду работать в Наблюдательном Совете, но пока моя работа в нём - лишь гипотетическое будущее и я не буду отрываться для предвыборной компании от реальных дел.

Мой телефон: +375269146338
Скайп: antton15
Мыло: kojpisz@гмайл.com
comments: Пракамэнтаваць Папярэдні запіс Share Наступны запіс

Старонка 1 з 2
<<[1] [2] >>
(Deleted comment)

coipish
Link:(Link)
Time:2008-05-21 05:41 pm (UTC)
С завтрашнего дня :)
(Адказаць) (Expand) (Parent) (Thread)

(Deleted comment)
(Deleted comment)

rejka
Link:(Link)
Time:2008-05-21 05:54 pm (UTC)
Treba budzie nie zabycca prahałasavaci! :) A ty b jašče vyłučyŭsia ad łacinkavaha žž! Byŭ by taksama adzinym, chto napisaŭ pragramu pa-biełarusku ;)
(Адказаць) (Thread)


coipish
Link:(Link)
Time:2008-05-21 05:58 pm (UTC)
Ja farmalna ŭ kiryličnym sektary. :) Da taho ž kiryłki ŭ mianie sapraŭdy bolš u dziońniku.
(Адказаць) (Expand) (Parent) (Thread)

ext_100435
Link:(Link)
Time:2008-05-22 03:44 am (UTC)
многобукв, буду частями в течение дня

Начало

Мужыки и бабы-те! С 22 по 29 травня пройдут излюбы в Запримечально Вече ЖБ. Дык таперича водин я токо куличнулся беларусской кандидат. Голоснуть жа за мя мочно туточки: [info]lj_election_ru.
(Адказаць) (Thread)

ext_100435
Link:(Link)
Time:2008-05-22 03:50 am (UTC)
Суспенд же samir74 считаю несправедливым и следствием непонимания АТ контекста письма, просто выхватили три слова, как и в случае с убейНАТО. В связи с чем, действительно, лучше обсуждать их действия публично, если нельзя их вовсе разогнать.
(Адказаць) (Thread)

ext_100435
Link:(Link)
Time:2008-05-22 06:27 am (UTC)
Мужыки и бабы-те! С 22 по 29 травня пройдут излюбы в Запримечально Вече ЖБ. Дык таперича водин я токо куличнулся беларусской кандидат. Голоснуть жа за мя мочно туточки: [info]lj_election_ru.

ЖБ - уникальна серьодка вобчення и обнародовання вессьов.
Евонна головна ценнось - ето вольгота слова.
Дык я сулю всьо содеять, каб оборонить ету ценнось.

Кода сяду в Запримечальном Совете, тода пограблюся:
- воротить базовы аккавунты.
- сментовать баннерну рекламу на сторонке на текстову рекламу.
- применьшыть число суспендов. Самодобро дык давать суспенды токо за спам и нелечиму беларусофобию. А не сладитса - хоча бы принародно мужевать ачыкны суспенды за все прочи вешшы.
- кабы не приканывалася вся весся, кака содеяна засуспенженным корыстальником. Припамятайте, будьте добреньки, хоча б подконечной суспенд samir74, кода купно с неправедным суспендом была изжыта ешшо и многотрудна робота дородново числа людьов: прогалиновы артели с пользительными вессями в их.
- ввесь розпосылку новосьов не токо на россейской, ан и на дружных кирилических говорах.
- ввесь возмочнось боле сручной роботы с тегами (прикананне, соспарка, переменованне и в.т.).

Ан головно чо:
- Я сулю самополно обвешшать вас про все дейсвы Запримечальново Совета. Вот чо сдюжим, дык точно ето само:)))
(Адказаць) (Thread)

ext_100435
Link:(Link)
Time:2008-05-22 06:55 am (UTC)
Почо предельонно я должон быть излюбленной? Тодель я знаю дородно людьов, каки лучче мя роботали ба представниками корыстальников. Ан посерьодь тех, кто покуличнувшысь, я дык самолуччой:
- непоровньонно с большечассю моих супротивников, я сурьйозно петаюся в поперьодню роботу. Дык, однако, ето и колыбна посада, ан ето ешшо не докон кабы ничо не деять.
- люди, каки мя знают, не дадут сбрехать - я сповадилса роботать не гля галочки.
- ужо дородно годов я никода не понарушыл свойово слова и еси чо сулю, дык ето станетса.
- я врубаюся, чо все люди - розны. И водному нужонно водно, а дружному - дружно. Пото я сулю заведать всеми коренелыми думками, каки докоснулися до плюсов и минусов сторонки-той, кабы представить вестимо чо всех корыстальников.
- я могу представлять не токо россейскоговорной, ан и дружны кирилличны обрубки. Помяните, чо ешшо кода являлися кандидатуры-те, я был водинной, хто написавшы свой перекат не токо на россейским говоре.

Мой бытейник быльно пишется головно дело про политику. И хоча я сулю петатьса во всех ровно, хочу оголосить тут мои правильны зырки:
- я беларусской народник и мне шыбко глянетса моя нацыя, ейны деянни и жызнеуряд.
- мне шыбко не глянутса дихтатуры ни в Беларуси, ни в Россее.
- мне шыбко не глянетса "москальска" импершына.
- и ешшо мне глянетса вольгота слова.

И подконечно:
Я не страчу дородно времи на дольничанне в излюбной кампание. ШШас мне хватат роботы в двигах Бунт да Наша Беларусь - роботы, кака несьот ачыкну корысь людям. Ешшо дородно времи займьот мойо сбытте на вторым туре "процесса-14". Еси мя излюбют, дык буду роботать в Запримечальным Совете, ан покамес моя робота в йом - токо гипотетичны перьодки и я не стану мухрыжить взабольны белы гля излюбной кампание.

Мой дальнослух:
Скайп:
Мыло:
(Адказаць) (Thread)


coipish
Link:(Link)
Time:2008-05-22 03:10 pm (UTC)
Дзякую, дадаў пераклад. :)
Адзінае, я так і не зразумеў, як па-сібірску "ўвага". Напісаў "УВАГА", але ня ведаю, ці так яно..
(Адказаць) (Expand) (Parent) (Thread)


zhur_zhal
Link:(Link)
Time:2008-05-22 11:48 am (UTC)
Если б ты ещё и умел писать без ошибок, тебе б вообще цены не было:)).
(Адказаць) (Thread)


seems_to_be
Link:(Link)
Time:2008-05-22 12:15 pm (UTC)
підтримаю тебе бо ти єдиний не москаль
(Адказаць) (Thread)


coipish
Link:(Link)
Time:2008-05-22 02:39 pm (UTC)
Дзякую. Калі не складана, ці можаш ты памясьціць гэты выраз у сваем дзёньніку?
Ну ці яшчэ што зрабіць, каб пра гэта даведалася шырокая ўкраінская супольнасьць... :)
(Адказаць) (Expand) (Parent) (Thread)

ext_100435
Link:(Link)
Time:2008-05-22 05:30 pm (UTC)
взабольны делы, а не взабольны белы у меня опечатка, однако)
(Адказаць) (Thread)

apopizdet
Subject:ОПРЕДЕЛИСЬ ХОТЯ БЫ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ, ЧТО ВАЖНЕЕ
Link:(Link)
Time:2008-05-22 08:29 pm (UTC)
Обращаюсь одновременно с просьбой к обоим кандидатам, которых я называю «знаковыми» во избежание недоразумений. Убедительно прошу, у кого из Вас хватит смелости, опубликовать на самом читаемом избирателями месте свой комментарий (хотя бы коротенький типа «вот интересный опросик» - чтобы не голая ссылка была) к моему опросу. Для претендующих на избрание этот опрос очень актуален, хотя и не каждый из них это понимает.
http://www.livejournal.com/poll/?id=1192314&mode=enter

Дело в том, что для apopizdet вход в «изберкомовское» сообщество «lj_election_ru» заблокирован, а насчёт создания других аккаунтов в ЖЖ СУПовские «борзые» меня уже предупредили своим уведомлением по поводу закрытия аккаунта Тое4.

И тем не менее, я убеждён, что не имея внутренней убеждённости в правильности одного из вариантов (аргументировано исключив два других) ответа на предложенный для голосования вопрос (см. ссылку выше), вам обоим абсолютно нечего делать в Наблюдательном совете в качестве представителя от меня и остальных авторов, принявших игру в «Таблоидов».

А насчёт намерения явить собой образ «публично избранного представителя кирилличного сектора» - безголосой серой массы, но никак не авторов идей по развитию этого направления, очень вовремя и конкретно предупредил Валерий Панющкин. Хотя я и не исключаю, что тем самым он профессионально выполнил заказ тех, кому сегодня очень важно оформить стартовую цену интеллектуальной части нематериальных активов ЖЖ МИНИМАЛЬНОЙ! Это отдельная тема, которую я и пытаюсь застолбить своим опросом, уповая на вашу сознательность.

Буду благодарен любому блоггеру, который выполнит мою просьбу вместо кандидатов, если последние замешкаются или сошлются на занятость. Также буду признателен за любую инициативу по расширению зоны опроса, увеличению числа опрашиваемых и обсуждающих результаты опроса.
(Адказаць) (Thread)


coipish
Subject:Re: ОПРЕДЕЛИСЬ ХОТЯ БЫ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ, ЧТО ВАЖНЕЕ
Link:(Link)
Time:2008-05-22 09:00 pm (UTC)
Извините, но опрос идиотский. Просто потому, что слишком мало вариантов ответа. Добавили бы хотя бы пункт "иной вариант", что ли...
Я думаю, выборы были объявлены, чтобы сделать вид, что СУП заботится о пользователях. Скорее всего по предложенной форме не удасться избрать НИКОГО, но формально СУП сделает вид, что мнение пользователей ему офигенно важно. Вполне возможно, имели место и другие мотивы. Хотя я могу и ошибаться.
(Адказаць) (Parent) (Thread)


vlad_hunrider
Link:(Link)
Time:2008-05-23 08:16 am (UTC)
Приглашаю поболтать
http://vlad-hunrider.livejournal.com/125943.html
(Адказаць) (Thread)

ex_sinner_n
Subject:Распределение голосов на 2008-05-24)
Link:(Link)
Time:2008-05-24 07:25 am (UTC)
peresedov 1019
churkan 976
adolfych 720
scottishkot 471
shiitman 265
flu6kin 248
juliy 244
holmogor 225
60s_man 171
coipish 166
vlad_hunrider 95
glavatskiy 74
timur_aliev 66
duracomex 36
mcdavid 36


(Адказаць) (Thread)

ext_100435
Subject:Re: Распределение голосов на 2008-05-24)
Link:(Link)
Time:2008-05-25 05:03 am (UTC)
Я думаю, у абузы там просто припасены боты, и они их впихивают за кого надо, так что скоро мы узнаем ставленника верхов. Если там вообще ведется голосование, а не просто пишут цифры от фонаря.
(Адказаць) (Expand) (Parent) (Thread)


kandelabra
Link:(Link)
Time:2008-05-26 02:43 am (UTC)
Вот,единственный Слав на всей россиянско/хохляндской/бульбашской (славянской,белой Руси),который заслуживает доверия.Великая Русь-для Славян. Не обмани,Лука не поможет. Либо с нами-либо против Нас.Чем сможем,тем поможем.
(Адказаць) (Thread)

maphi4
Subject:ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОПРОС НЕ СОГЛАСНЫХ И НЕ ГОЛОСОВАВШИХ
Link:(Link)
Time:2008-06-01 11:14 am (UTC)


ПУСТЬ ОСМЕЛИВШИЙСЯ ПРЕДСТАВЛЯТЬ МОИ ИНТЕРЕСЫ СНАЧАЛА ПРЕДСТАВИТ СЕБЕ ВСЮ ГЛУБИНУ ИХ ЗАЛЕГАНИЯНЕПРЕРЫВНО ДЛЯЩИЙСЯ ОПРОС САМ ПО СЕБЕ ПЕРЕРАСТЁТ В МЕХАНИЗМ САМОУПРАВЛЕНИЯ! А ПОЧЕМУ НЕТ?
ГОНЯЙ МАШИНКИ ВЕСЬ ГОД. ПРОСМОТРЕЛ ИХ ДНЕВНИКИ И ВЫСТАВИЛ СВОЮ ОЦЕНОЧКУ, КАК РОДИТЕЛЬ … СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО(Адказаць) (Thread)


ormfdmrush
Link:(Link)
Time:2008-06-04 06:54 am (UTC)
можешь перечислить языки в этом посте? :)
(Адказаць) (Thread)


coipish
Link:(Link)
Time:2008-06-04 11:17 am (UTC)
беларуский
украинский
болгарский
сибирский
русский
(Адказаць) (Expand) (Parent) (Thread)

[icon] УВАГА! Паважанае спадарства! З 22 па 29 травеня адбываюцца выбары ў… - CRITIK DER WIRKLICHEN VERNUNFT — LiveJournal
View:Апошнія запісы.
View:Архіў.
View:Сябры.
View:Профіль карыстальніка.