January 1st, 2020

a

(no subject)

Цэнтар этнакасмалогіі KRYŬJA
Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка КАМУНІКАТ.org
Кнігі - Поштай, а таксама аўдыё і відэа!

Портал Общества Белые Традиции
slounik.org: беларускія слоўнікі і энцыкляпэдыі
pravapis.org
          Usie kamentary ŭ hetym zapisu skryniacca.
Źnizu vy možacie bačyć kolkaść naviedaŭšych maju staronku z 5-ha sakavika 2008h., a źleva dy sprava - niekalki cikavych spasyłak.
 Pryjemnaha vam čytańnia majoj staronki

Усе камэнтары ў гэтым запісу скрыняцца.
Зьнізу вы можаце бачыць колькасьць наведаўшых маю старонку з 5-га сакавіка 2008г., а зьлева ды справа - некалькі цікавых спасылак.
 Прыемнага вам чытаньня маёй старонкі

Все комменты к этому посту скринятся.
Снизу вы можете видеть число посетивших мой журнал с 5-го марта 2008г., а слева и справа - несколько интересных ссылок.
 Приятного вам чтения моего журнала

счетчик посещений     .

          


Бібліятэка гістарычных артыкулаў

Радзіма майго духу
Naš Smalensk